Sociale projecten

Voor diverse stadsdelen in Den Haag hebben we sociaal maatschappelijke projecten uitgevoerd:

1. Loosduinen  GetOud:

Bewoners boven de 65 in een project met jongeren in contact brengen en met elkaar diverse activiteiten ondernemen.

2. Loosduinen GetOud: weerbaarheidstraining voor 65+

3. In Mariahoeve:

Wandel en fietsgroepen opstarten voor volwassenen. Het doel is bewoners te activeren en sociale integratie. Door beweging in de buitenlucht lukt het vaak je hoofd even leeg te maken en samen met anderen kan het je tot van alles inspireren. Daarnaast is het de bedoeling dat bewoners dit initiatief zelf gaan overnemen waardoor de participatie in de wijk gestimuleerd wordt. Zie www.mariahoeveinbeweging.nl